KAG Facebook  | info@kaganart.com  | +972-54-427-טל: 3391 |

kagan water 51 cagan bws 5 kagan mosaic s 111

צבעי מים | צבעי שמן

רישומים שחור לבן

פסיפסים 

 

 

  

"חיי עברו בין הריסות מבצר עתיק על מי המעין

לשדות קוצים וברקיע האיר כוכב אחד בהיר,

שקראתי לו בשם. שאלתי את נפשי אלו מסילות

עלומות מחברות טבע חיים ואומנות וגם מנוחה

בקשתי לשכון בין ענניה ופשר כלשהו לחיי אדם"...

  

נתן יונתן